SOM ETT BIBLIOTEK (bis,1991)


Svenska biblioteksskildringar / the library in swedish fiction/ 
på vers och prosa i urval
av Peter Ejewall och Bo Helgesson

  Omslag och inlaga återger Stefan Karlssons arbete Biblioteca Nationale (1990)

     

                        

 

    Hem

    Home

 

Böcker

Books

 

Artiklar

Articles

 

Tidskrifter

Magazines

 

Bilder

Photos

 

Övrigt

Other

 

CV

CV