Hem / Home

CV 

      Universitetsstudier/University studies: i Uppsala och Stockholm:

Fil kand / BA:

     Socialantropologi/Social Anthropology, Filmvetenskap/Film Science,

 Etnologi/Ethnology, Ekonomisk  historia/Economic History,

Latinamerikanska samhällsförhållanden/Latinamerican Society.

Bibliotekshögskola/School of Librarianship/ i Borås

      Arbete / Work: Stockholm och Örebro: Lärare/Teacher,

Kulturassistent/Culture Assistent, 

Bibliotekarie/Librarian, Skribent/Writer, Föreläsare/Lecturer   

  

     Boknarr, 1494, Sebastian Brant, Das Narrenschiff (The Ship of fools).