buggat.nu!
   
 Uppdateras var 5:e dag fram tom bokmässan

Krönika:Den gyllene göken gal i öster

Möte med Märta Tikkanen

Helsingforsbilder

Monika Fagerholm: Kvinna vid vatten

Månens poet:
Lennart Hellsing

Bikeriders for
Jesus

Intervju med
Åsa Larsson

Kalla det vad fan du vill

Daniel  - Tecknare

Beat! Bob Hansson
och Poetry Slam

Stig Claesson
Finland, språket

Torgny Lindgren och mediahistorien

Kulten av skriften

Kjell Westö: Draken
över det moderna
Helsingfors

Gutenberg -
milleniets man?

Ninas resa av
Lena Einhorn

Internationella
författarträffen i
Lahtis

Dumpad av
Per Brinkemo

Konst vid Svansjön

Katarina Kieri om
skrivandet

Herman om Rubinen
och intervju

Rut & Knut av
Carin och Stina

Birgitta Lindqvist:
Ny bok och intervju

Ett skrivande par:
Sten och Agneta

"Ceci tuera cela"

Jerker Virdborg:
Oroande skicklig

Väggarnas poesi

Svart fjäril av
Anna Jansson

Lars Sund intervjuad av
Farran-Lee

Det första mediakriget

 

 

 

 
Torgny Lindgren och mediahistorien

Text och foto: Bo Helgesson

Torgny Lindgrens "Dorés bibel" som kom i våras på Norstedts förlag berör  många intressanta ämnen inte minst ur mediahistorisk synvinkel; muntligt och skriftligt berättande, bildens och ordets betydelse. Och sedan har vi författarens relation till teknologiska hjäpmedel samt bokens förmedling via olika media.

Huvudpersonen kan varken läsa eller skriva, men han minns bilder och berättelser som han vill återge, återskapa med sina ord. Så här lyder inledningen:
"Här börjar jag säga min berättelse om Gustave Dorés bibel. Jag säger den i en inspelningsapparat av märket SONY MZN sjuhundratio. När den blir bok ska den prydas med de vackraste kartuscher och illuminationer."
I barndomen brände sig de fantastiska och skrämmande bilderna från Dorés bild-Bibel fast hos huvudpersonen. Mellan honom och världen fanns det aldrig några bokstäver, de fladdrade iväg. Orden fick han via moderns mjuka och varma röst,genom berättelser från den andra bibeln.

Då pojken är i sjuårsåldern säger modern att han måste lära sig läsa. För att om man läser då är inga bilder farliga längre och då man läser blir allting förklarat.
"Skriften återger själva verkligheten. Om man vill veta hela sanningen, då måste man lära sig alfabetet och skiljetecken.
Måste man veta hela sanningen? sade jag."
Pojken hamnade på ett hem för obildbara barn. Han förlorade sin bibel och återfann den senare.
"När allt mitt sägande är över och förvandlas till bok, då ska
också skiljetecken komma på sin rätta plats och de stora bokstäverna skiljas från de små, det överflödiga ska strykas och nya kapitel bildas när det visar sig vara nödvändigt. Alla som genom åren läst högt för mig har då och då sagt Nytt-kapitel. Jag har aldrig förstått vad de har menat. Finns kapitel i verkligheten?"
 
Bokmässan Örebro Slott, 2002.
I kulturprogrammet Babel i april intervjuades Torgny Lindgren.
Programmet sändes en tisdag, men jag ser det på video svt.se dan därpå. Där säger han bland annat; "Vi som arbetar med konst och vi som skriver vi är som grottmålarna. Boken är som grottans vägg, där vi försöker göra verklighet av våra föreställningar."

 
Jag skriver alltid för hand, vet inte hur man startar en dator." sagt av Torgny i en tidigare intervju.


Jag har alltså läst Lindgrens text i bokform. Från nätet har jag hämtat tidningsintervjuer samt förlagsinformation. Förlaget erbjöd också ett ljudklipp där författaren läste ur sin bok. Tisdagens kulturprogram Babel kunde jag se en dag senare via svt.se.

Anteckningar har jag gjort med kulspetspenna på papper och sedan skrivit in i ett program som förmedlar texten till er läsare via dator och
Internet.
En hel del av det här kunde jag inte ha gjort för 10-15 år sedan.

Länkar:
Dorés Bibel

Babel

 

[upp]

   Kajan 2004

Bokmässan Örebro

dagensbok.com

Nobelpriset  i Litteratur

Ingalills böcker

Örebro Kommun

Länsteatern i Örebro

Örebro läns Museum

Örebro Konsthall

Tidskrift.nu

magazineMeteor

Kulturnät Sverige

Granta

The Beat Page

Arts & Letters Daily

Appolinaire på film

Örebro Läns  Landsting - regionutveckling

buggat.nu

 

   

Senaste uppdatering 2 november 2005
 Layout: Emil Lundin© 2005
Redaktör: Bo Helgesson Tel: 070-5438675 , 019-296280 e-mail: Bo.Helgesson@tyfonmail.se

Ansvarig utgivare: Bo Helgesson 
Tidningen Kajan ges ut med stöd från Örebro Kommun