:buggat.nu!
   
 Uppdateras var 5:e dag fram tom bokmässan

Krönika:Den gyllene göken gal i öster

Möte med Märta Tikkanen

Helsingforsbilder

Monika Fagerholm: Kvinna vid vatten

Månens poet:
Lennart Hellsing

Bikeriders for
Jesus

Intervju med
Åsa Larsson

Kalla det vad fan du vill

Daniel  - Tecknare

Beat! Bob Hansson
och Poetry Slam

Stig Claesson
Finland, språket

Torgny Lindgren och mediahistorien

Kulten av skriften

Kjell Westö: Draken
över det moderna
Helsingfors

Gutenberg -
milleniets man?

Ninas resa av
Lena Einhorn

Internationella
författarträffen i
Lahtis

Dumpad av
Per Brinkemo

Konst vid Svansjön

Katarina Kieri om
skrivandet

Herman om Rubinen
och intervju

Rut & Knut av
Carin och Stina

Birgitta Lindqvist:
Ny bok och intervju

Ett skrivande par:
Sten och Agneta

"Ceci tuera cela"

Jerker Virdborg:
Oroande skicklig

Väggarnas poesi

Svart fjäril av
Anna Jansson

Lars Sund intervjuad av
Farran-Lee

Det första mediakriget

 

 

 


Det första mediakriget

Text: Bo Helgesson

"Till stor del kan Luthers reformation beskrivas som ett mediakrig" skriver
renässanshistorikern Mikael Hörnqvist. Och enligt författaren och bibliotekarien Harry Järv var reformationen den första konflikt där boktrycket kom att spela en avgörande roll för utgången (artikel; Ordets makt).
Hur som helst så användes boktryckar- konstens alster  i dessa kampanjer för och emot reformationen. Tryckpressarna (de flesta på Luthers sida) formligen spottade i en strid ström ur sig antikatolska, antipåvliga smädeskrifter och nidbilder.
Påveåsnan av Christian Rödingen


Man bör ha klart för sig att Luther förutom det starka folkliga stödet också backades upp av lågadel och flera betydande furstar. I polemi- ken på plakat, flygblad och i pamfletter gavs ingen pardon, båda sidor var mer eller mindre oförsonliga. Bilderna, inte minst träsnitten från slutet av 1400-talet till mitten av 1500-talet  tillhör konsthistoriens starkaste och de spreds i olika tryckalster i stor omfattning. Det gäller t.ex. bilder av mästare som Dürer, Cranach och Holbein.

En av de mest kända antipåvliga bilderna var "Påveåsnan" från 1523 som ofta tillskrivs Lucas Cranach, men jag vill i rättvisans namn påpeka att konstnären troligtvis  var Christian Rödingen. Det var vanligt att motståndare beskrevs i form av djur, fabelväsen och monsterfigurer. "Påveåsnan" har mage och bröst som en kvinna, ett skäggigt gubbansikte på baken, oxklöv och drakklo istället för fötter. I senare reproduktioner av denna bild finns ofta inte ovanliggande bildtext med, vilket är synd,för den antyder en historia som har sin upprinnelse i ett märkligt fynd i Vatikanen på 1400-talet. Som text till denna bild skrev Luther: "Lika litet som ett åsnehuvud går ihop med en människokropp, lika litet passar påven som kyrkans överhuvud."

Påven Leo X:s exkommunicering av Luther 1521 och förbudet mot tryckning, läsning och citering av hans skrifter bidrog till att öka efterfrågan av Luthers skrifter som också såldes av gårdfarihandlare och kringvandrande studenter, inte minst på marknader. För att nu parafrasera Karlfeldt så talade Luther med bönder på bönders vis och med lärde män på latin.

Det främsta verket med Cranachs satiriska bilder (26 träsnitt)är "Passional Christi und Antichrist" från 1521 med text av Melanchton och efterskrift av Luther. På ett par av bilderna visas  hur Kristus driver ut månglarna ur templet och hur påven åter släppt in dem med sina bullor och bannbrev. Lucas Cranachs bilder användes också i Luthers bibelöversättningar till tyska. En av de mest kända bilderna är den där påvens Rom avbildas som den babylonska skökan i Uppenbarelseboken

Två kända karikatyrer av Martin Luther är "Djävulens säckpipa" från 1535 av Erhard Schoen och den månghövdade "Martin Luthers sju huvuden" från 1529 av Hans Brosamer.

I stort sett samtidigt med reformationen pågick ett bondeuppror
(1520-25) under ledning av prästen Thomas Müntzer, ett uppror som Luther först stödde, men snart fördömde. Bilder med anor från Jan Hus och taboriterna användes i böndernas kamp. Bondeupproret

krossades och den 27 maj 1525 halshöggs Thomas Müntzer.

Man har uppskattat att Luthers skrifter utgjorde mer än en tredjedel av den totala mängden tryckt material som publicerades i Tyskland mellan 1518 och 1525.

 

 

 

 

[upp]

   Kajan 2004

Bokmässan Örebro

dagensbok.com

Nobelpriset  i Litteratur

Ingalills böcker

Örebro Kommun

Länsteatern i Örebro

Örebro läns Museum

Örebro Konsthall

Tidskrift.nu

magazineMeteor

Kulturnät Sverige

Granta

The Beat Page

Arts & Letters Daily

Appolinaire på film

Örebro Läns  Landsting - regionutveckling

buggat.nu

 

   

Senaste uppdatering  2 november 2005
 Layout: Emil Lundin© 2005
Redaktör: Bo Helgesson Tel: 070-5438675 , 019-296280 e-mail: Bo.Helgesson@tyfonmail.se

Ansvarig utgivare: Bo Helgesson 
Tidningen Kajan ges ut med stöd från Örebro Kommun