Topp
 
 


Senaste uppdatering
4 december 2004

Per Wästbergs
invigningstal

Mässan i bild 2004

Örebro slott

Krönika: Örebro, själen och Europa

Världens navel

Elsie Johansson

Lars Löfgren

Sommarbild

Arne Upling

Renässans för Folke Dahlberg

Torsten Ehrenmark

Napoleon: Lindqvist

Bokmässan i bild

Den första TV-teatern:
Martin Dyfverman

Resa i tysta rum

En fuskmammas be-
kännelser

Frikänd - Joy Rahman

Bengt Lindströms mål-
ningar vid Sydkraft

Afghanistan och Nina
Hjelmgren

Alla dessa dagrar

Sune, Zenia och Bert

Återupptäck Mörner

Det var dans i Folkets
Park...

Frida & Kråkan

Lennart Hagerfors

Anna Jansson

spåren efter Ruben Nilsson

Sherman Alexie

Mörner, X:et och
Engelbrekt

Arne Johnsson

Amerikanerna

 


Kajan
eller Kajan Magazine är en kulturtidskrift/tidning på
nätet om Bokmässan Örebro Slott i synnerhet och om kulturen i Örebro Län i allmänhet. Innehåller reportage, intervjuer och bokpre-
sentationer.
Kajan ges ut med stöd från Regionutveckling - Örebro Läns Lands-
ting och Örebro Kommun.
Redaktör: Bo Helgesson, tel 019-296280.

Ansvarig utgivare: Monica Wahlgren, tel 019-148920.
Uppdateras varannan månad.

Krönika: Bo Helgesson      

Örebro, själen och Europa
 

I betraktelsen Jag landade med kajorna i Örebro berättar Lennart Engström (1928-2000) om när han kom till Örebro i mitten av 60-talet för att göra en litterärt präglad film för TV. Han skriver: "Örebro var aldrig på allvar för mig någon sko-och kexstad utan den befolkade fantastens (Hjalmar Bergmans) stad…”
Foto: Mats Holmstrand
Lennart Engström


Kajan är som bekant en social och skränig fågel som i flockar frekventerar de centrala delarna av Örebro. Kajans latinska namn corvus monedula betyder ”myntätare” och romaren Plinius påstod att den ”älskar och brukar bortsnappa glänsande föremål.”

En som också älskade mynt och andra glänsande föremål var Lasse-Maja, den legendariska stortjuven i kvinnokläder. Efter några se- jourer i Örebro Slotts fängelsehålor lär han ha sagt: ”Jag ansåg mig och verkligen där såsom barn i huset.”

Konstnären och författaren
Stellan Mörner (1896-1979)
föddes i Örebro och tillbringade
somrarna på släktgården Esp-
lunda vid Hjälmarens strand.

Min dotter och kulturhistori-
en, oljemålning, 1938.
Finns på KONSTMUSEET
Örebro Läns Museum.
”Vad är det som gör en stad? En flod. Och vad är det som gör en flod? En bro. Och vad är det som gör en bro? Några kullar att be- undra den ifrån. Och vad är det som gör kullarna? En gamla kungars borg”. Beskrivningen skulle kunna gälla för Örebro om det inte vore för kullarnas skull. Nåväl, det är författaren Jan Novacs ord om sin hemstad Prag i boken Commies, Crooks, Gypsies, Spooks &  Poets från 1995.

Förresten, visste ni att Franz Kafka och Hjalmar Bergman är födda samma år, 1883. Båda dog i exil, Kafka på ett sanatorium utanför Wien 1924 och Bergman på sjukhuset Nordsanatorium i Berlin 1931.
      
Franz Kafka                                                             Hjalmar Bergman
Vad vill jag ha sagt med det? Inte mycket. Dock, humorister och skärskå- dare av det patriarkala samhället var de båda två och de såg konsten (mer eller mindre) som surrogat för livet.

Sedan ett tag tillbaka lever jag själv i ”exil” i Latorp och från dess kalkstenshöjder blickar jag österut, ut över det forna Litorinahavet. Av Örebro skymtar jag endast Lantmännens silo, Sydkraft, Krämar- husen och ett kyrktorn. En stilla undran, hur kan 120 000 människor rymmas i dessa byggnader?

I sin bok Roman om en stad från 1964, där Örebro är huvudper- sonen, skriver Nils-Peter Eckerbom i inledningen: ”En svensk stad. Vilken som helst och ändå speciell. Inlands. Vid pass trettio meter över havet. Vid å, ås och sjö.”

Har Örebro någon själ, frågade jag mig i första numret av tidskriften magazineMeteor. Blommor och välputsade fasader i all ära. Men varför har man i så hög grad också putsat bort stadens industriella förflutna? För inte så länge sedan utgjorde skor och kex några av de bärande kotorna i stadens ekonomiska ryggrad. ”Närkes ära är Närkes skoindustri” skrev författaren Ludvig Nordström 1930. Varför inte låta några konstnärer måla en ”stor djävla” sko och ett färggrant kexpaket fem till tio meter höga på en av stadens gråa och bruna fasader? Bara för att motverka amnesi.

Bengt Lindströms monumentalmålningar vid Sydkraft gör mig glad och upprymd.
Vilka färger, vilka ytor! Tack Mats Sjöström som gjorde det hela möjligt.
Foto: Sydkraft; Örebro


Apropå själ, så frågade huvudpersonen Erik – i Håkan Nessers  Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö, 1998 – sin kompis Edmund vad han hade för uppfattning om själens position i kroppen. - ”Fast var den sitter, vete satan. Jag tror den flyttar omkring, själen. När jag äter sitter den i magen. När jag läser är den i huvudet. När jag tänker på Britt Laxman …” -

 Emellertid förändras städer och människor och nya perspektiv, till- kommer. Vi lever i en värld som i mångt och mycket är både lokal och global och det gäller även litteraturen.
                                                              
Love Almqvist
Carl Jonas Love Almqvist placerade på 1800-talet fantasins Jaktslott i Närke och i berättelsen Hinden frågade sig Hugo, äga- ren till slottet; ”Bo vi icke i Närke, ligger ej Närke i Europa – och vad vi här göra, skulle det ej hava den äran att vara euro- peiskt!.”                              
Målning: Mazer

 En tidig europé från trakten var äventyraren och poeten Lars Wivallius som drog runt i västra Europa under en orolig och krigisk tidsperiod på 1600-talet. Han kunde grekiska, latin, tyska, engelska,
holländska och förmodligen en del franska, Inte dåligt, i jämförelse med dagens...

Hursomhelst, så är Örebro värt en mässa, en bokmässa. För sjunde året i ordningen och femte året i följd på Örebro Slott blir det nu en bokmässa tack vare människor som ”har gudarna inom sig”, entusi- aster med en inspirerad Monica Wahlgren i spetsen.
Otvivelaktigt är det så att Prag är Prag och Örebro är Örebro. Och, man tager vad man haver, som Cajsa Warg sa. Det kan bli gott nog, med skaparglädje, fräckhet och fantasi. ”Under asfalten finns en strand" Och även om så inte är fallet, kan du ta till dig ett citat från Hjalmar Bergman: ”Glada ögon ger din fiende bekymmer".

 
Väl mött på Bokmässan Örebro Slott den 12-14 november och känn dig liksom Lasse-Maja och Hjalmar Bergman såsom barn i huset!
 
Farmor Jeanna och gossen Hjalmar.
  Ilustration av Carl-Gustav Berglöw.
  Ingår i Stina Bergmans Det har berät-
  tats mig från 1935.


PS. entusiasm kommer från grekiskans enthousiasmo´s och betyder ”gudomlig inspiration

Redaktör: Bo Helgesson

019-296280
070-5438675
Bo.Helgesson@tyfonmail.se


Lennart Engström

Örebro stadsarkiv - Månadens dokument - juni 2000-Lasse-Maja

Stellan Mörner

Kultur- Litteratur- Kafka i skärvor

Hjalmar Bergman

Bengt Lindström

Ludvig Nordström-Sällskapet

Aftonbladet- "Jag umgås helst med kvinnor" - Håkan Nesser

Carl-Jonas Love Almqvist

Lars Wivallius

MittNerike-Cajsa Warg

[upp]

   

Kajan 2005

Bokmässan Örebro

Örebro Läns  Landsting - regionutveckling

Buggat.nu

Örebro Kommun

Länsteatern i Örebro

Örebro läns Museum

Örebro Konsthall

DagensBok.com

Tidskrift.nu

magazineMeteor

Kulturnät Sverige

Granta

The Beat Page

Nobelpriset i Litteratur

Arts & Letters Daily

 

   

Senaste uppdatering 4 december 2004
 Layout: Emil Lundin© 2004
Redaktör: Bo Helgesson Tel: 070-5438675 e-mail: Bo.Helgesson@tyfonmail.se

Ansvarig utgivare:  Monica Wahlgren Tel: 070-8887358
Tidningen Kajan ges ut med stöd från  Regionutveckling - Örebro Läns Landsting och Örebro Kommun