:buggat.nu!
   
 Uppdateras var 5:e dag fram tom bokmässan

Krönika:Den gyllene göken gal i öster

Möte med Märta Tikkanen

Helsingforsbilder

Monika Fagerholm: Kvinna vid vatten

Månens poet:
Lennart Hellsing

Bikeriders for
Jesus

Intervju med
Åsa Larsson

Kalla det vad fan du vill

Daniel  - Tecknare

Beat! Bob Hansson
och Poetry Slam

Stig Claesson
Finland, språket

Torgny Lindgren och mediahistorien

Kulten av skriften

Kjell Westö: Draken
över det moderna
Helsingfors

Gutenberg -
milleniets man?

Ninas resa av
Lena Einhorn

Internationella
författarträffen i
Lahtis

Dumpad av
Per Brinkemo

Konst vid Svansjön

Katarina Kieri om
skrivandet

Herman om Rubinen
och intervju

Rut & Knut av
Carin och Stina

Birgitta Lindqvist:
Ny bok och intervju

Ett skrivande par:
Sten och Agneta

"Ceci tuera cela"

Jerker Virdborg:
Oroande skicklig

Väggarnas poesi

Svart fjäril av
Anna Jansson

Lars Sund intervjuad av
Farran-Lee

Det första mediakriget

 

 

 

 


"Ceci tuera cela"

Text: Bo Helgesson

För inte så länge sen förespåddes pappersbokens död, den liksom tidningen skulle bli obsoleta (föråldrade). Vi befinner oss nu i en period av digital revolution och den nya tekniken diskuteras på ett historielöst sätt.
Varje ny informationsteknologi har antingen ingett fruktan och kritiserats eller väckt förhoppningar och hyllats.
 
Victor Hugo
"Ceci tuera cela" - den här kommer att döda den där - är ett citat som ofta används i debatten om ny informationsteknik. Citatet är hämtat från Victor Hugos roman "Ringaren i Notre Dame" som publicerades i Frankrike 1831 (en turbulent tid i landet).
Ärkediakonen i katedralen, Claude Frollo jämför boken med katedralen och yttrar "Ceci tuera cela". Tiden är senmedeltid i Paris, några decennier efter tryckpressens eta
blering. Framförallt katedralens inre men även dess yttre utsmyckning var som ett enormt bildbibliotek med berättelser och figurer som starkt påverkade dåtidens besökare. "Ceci tuera cela" - bokstäverna kommer att döda bilderna - . Även om boken spelade en stor roll redan på 1200-talet tack vare universitetet Sorbonne så blev den kumulativa effekten av den alfabetiska bokstavstryckpressen så mycket större. Den bidrog bland annat till att kyrkans enhet bröts sönder, reformationen, bondeuppror, kapitalismens utveckling osv.

En tryckt bok är en maskin att tänka med - förvisso, men den är också något mer.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[upp]

   Kajan 2004

Bokmässan Örebro

dagensbok.com

Nobelpriset  i Litteratur

Ingalills böcker

Örebro Kommun

Länsteatern i Örebro

Örebro läns Museum

Örebro Konsthall

Tidskrift.nu

magazineMeteor

Kulturnät Sverige

Granta

The Beat Page

Arts & Letters Daily

Appolinaire på film

Örebro Läns  Landsting - regionutveckling

buggat.nu

 

   

Senaste uppdatering  2 november 2005
 Layout: Emil Lundin© 2005
Redaktör: Bo Helgesson Tel: 070-5438675 , 019-296280 e-mail: Bo.Helgesson@tyfonmail.se

Ansvarig utgivare: Bo Helgesson 
Tidningen Kajan ges ut med stöd från Örebro Kommun