:buggat.nu!
   
 Uppdateras var 5:e dag fram tom bokmässan

Krönika:Den gyllene göken gal i öster

Möte med Märta Tikkanen

Helsingforsbilder

Monika Fagerholm:
Kvinna vid vatten


Månens poet:
Lennart Hellsing

Bikeriders for
Jesus

Intervju med
Åsa Larsson

Kalla det vad fan du vill

Daniel  - Tecknare

Beat! Bob Hansson
och Poetry Slam

Stig Claesson
Finland, språket

Torgny Lindgren och mediahistorien

Kulten av skriften

Kjell Westö: Draken
över det moderna
Helsingfors

Gutenberg -
milleniets man?

Ninas resa av
Lena Einhorn

Internationella
författarträffen i
Lahtis

Dumpad av
Per Brinkemo

Konst vid Svansjön

Katarina Kieri om
skrivandet

Herman om Rubinen
och intervju

Rut & Knut av
Carin och Stina

Birgitta Lindqvist:
Ny bok och intervju

Ett skrivande par:
Sten och Agneta

"Ceci tuera cela"

Jerker Virdborg:
Oroande skicklig

Väggarnas poesi

Svart fjäril av
Anna Jansson

Lars Sund intervjuad av
Farran-Lee

Det första mediakriget

 

 

 

 


Gutenberg årtusendets  man?
 

Text: Bo Helgesson

Så här tror man att
Gutenberg såg ut.
I
nför millennieskiftet valdes boktryckar- konstens uppfinnare Johann Gutenberg av brittiska The Times läsare till årtusendets man.
 
Gutenberg - milleniets man. Låt gå för det. Men det skulle nog stå milleniets män, därför att det var många involverade i boktryckar- konstens utveckling. Mediaforskaren Elisabeth Einsteins formulering  "the unsung heroes of the early-modern era", låter ju vackert.  


Det som vi vet om den f.d. guldsmeden är inte särskilt mycket. Dock, mellan 1450-1455 framställdes "mästerverket", den 42-radiga bibeln på 1282 sidor med tryckt text i svart bläck, med Gutenbergs tryckpress. Framstående bokkännare anser att denna bibel är ett i alla avseenden imponerande arbete.

Vad jag förstår, så består Gutenbergs främsta insats i, förutom entreprenörskapet, att han skapade ett gjutinstrument för att framställa de rörliga,lösa bokstavstyperna, för att mångfaldiga dessa.
Med tanke på att det latinska alfabetet innehåller omkring 30 tecken och att Gutenberg lär ha använt 290 typer till den 42-radiga bibeln får man en bild av variationsrikedomen hos den medeltida handskrift som Gutenberg efterliknade. Man har också uppskattat att han använde sig av sex tryckpressar och en arbetsstyrka på 20 man. Jag har även sett en uppgift att man på en dag tryckte omkring 300 sidor, ett antal som det tog en skrivare ett år att framställa.

Vad Gutenberg gjorde var att sätta samman kunskaper om gjutmetoder, papper, trycksvärta och tryckpress. En marknad fanns och i den innovativa och entreprenörinriktade miljön dröjde det inte så länge innan massproduktion av tryck möjliggjordes.

Som mediaskribenten Karl-Erik Tallmo uttrycker sig: "Med boktryckar- konsten kom textens fixering att utsträckas från exemplaret till upplagan - ett oerhört framsteg".

Länkar:
Lösa typer i Mainz

Ordfront-Gutenberg
Gutenberg digital

 

 

 

 

 

 


[upp]

   Kajan 2004

Bokmässan Örebro

dagensbok.com

Nobelpriset  i Litteratur

Ingalills böcker

Örebro Kommun

Länsteatern i Örebro

Örebro läns Museum

Örebro Konsthall

Tidskrift.nu

magazineMeteor

Kulturnät Sverige

Granta

The Beat Page

Arts & Letters Daily

Appolinaire på film

Örebro Läns  Landsting - regionutveckling

buggat.nu

 

   

Senaste uppdatering 2 november 2005
 Layout: Emil Lundin© 2005
Redaktör: Bo Helgesson Tel: 070-5438675 , 019-296280 e-mail: Bo.Helgesson@tyfonmail.se

Ansvarig utgivare: Bo Helgesson 
Tidningen Kajan ges ut med stöd från Örebro Kommun