buggat.nu!
   
 Uppdateras var 5:e dag fram tom bokmässan

Krönika:Den gyllene göken gal i öster

Möte med Märta Tikkanen

Helsingforsbilder

Monika Fagerholm:
Kvinna vid vatten


Månens poet:
Lennart Hellsing

Bikeriders for
Jesus

Intervju med
Åsa Larsson

Kalla det vad fan du vill

Daniel  - Tecknare

Beat! Bob Hansson
och Poetry Slam

Stig Claesson
Finland, språket

Torgny Lindgren och mediahistorien

Kulten av skriften

Kjell Westö: Draken
över det moderna
Helsingfors

Gutenberg -
milleniets man?

Ninas resa av
Lena Einhorn

Internationella
författarträffen i
Lahtis

Dumpad av
Per Brinkemo

Konst vid Svansjön

Katarina Kieri om
skrivandet

Herman om Rubinen
och intervju

Rut & Knut av
Carin och Stina

Birgitta Lindqvist:
Ny bok och intervju

Ett skrivande par:
Sten och Agneta

"Ceci tuera cela"

Jerker Virdborg:
Oroande skicklig

Väggarnas poesi

Svart fjäril av
Anna Jansson

Lars Sund intervjuad av
Farran-Lee

Det första mediakriget

 

 

 

 

 
Kulten av skriften

Text: Bo Helgesson

I en bok om kristendomen och hellenismen av Gillis P:son Wetter från 1923 viker jag ut en bild som föreställer en mosaik i absiden i S. Pudentia i Rom från slutet av 300-talet e. Kr. I centrum av bilden sitter Kristus omgiven av apostlarna, med en uppslagen bok (codex) i sitt knä.
Regis Debray, den franske författaren och mediaforskaren pekar på den nära relation som rådde mellan bokens (codex) begynnelsetid och spridningen av de första kristna texterna. Debray menar också att boken, behållaren av text drog nytta av innehållets helighet så att tro på Boken och att tro på Gud gradvis blev synonymt.

I artikeln "Monoteismens mediologi" påstår han att människan först tror med sina fötter, sedan följer huvudet efter och under människans vandringar steg Gud henne åt huvudet. Debray ställer hypotesen att monoteismen är en armodskultur förknippad med vandringar i ökenmiljö. Landsförvisning, flykt, uttåg är de centrala orden i Gamla Testamentet. Det gällde att ta med sig det absolut nödvändiga. Största möjliga mening på minsta möjliga utrymme. "Israel uppfann det minst ogynnsamma målet, den mest immateriella av alla nedslagsplatser: kulten av skriften".

Länkar:
Debray
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[upp]

   Kajan 2004

Bokmässan Örebro

dagensbok.com

Nobelpriset  i Litteratur

Ingalills böcker

Örebro Kommun

Länsteatern i Örebro

Örebro läns Museum

Örebro Konsthall

Tidskrift.nu

magazineMeteor

Kulturnät Sverige

Granta

The Beat Page

Arts & Letters Daily

Appolinaire på film

Örebro Läns  Landsting - regionutveckling

buggat.nu

 

   

Senaste uppdatering 2 november  2005
 Layout: Emil Lundin© 2005
Redaktör: Bo Helgesson Tel: 070-5438675 , 019-296280 e-mail: Bo.Helgesson@tyfonmail.se

Ansvarig utgivare: Bo Helgesson 
Tidningen Kajan ges ut med stöd från Örebro Kommun