Ixcateopan, Mexiko, 2000.                 Foto: Camilla Johansson

 

 

Bo (Erik) Helgesson (född/ born 1947) Sverige/Sweden


Kulturell verksamhet Urval 1974 - /Cultural work Selection 1974 -

Huvudsakligen som skribent och redaktör /Mainly as writer
and editor

 

 

 

        

 

Hem

Home

 

Böcker

Books

 

Artiklar

Articles

 

Tidskrifter

Magazines

 

Bilder

Photos

 

Övrigt

Other

 

CV

CV

                      

 

 www.kulturdelen.com                                                               

 boerik.helgesson@gmail.com